Тэгээд эхний өдөр Цагдаагийн газар очсон чинь Цагдаагийн газрын дарга хөдөө явсан байсан, дараа ир гэж хэлсэн. Замаараа явж байгаад Шүүх орсон. Дархан-Уул аймгийн ерөнхий Шүүгч дээр ороод ерөөж өгсөн.

  • Тэр хүн чамайг хэн явуулсан юм бэ? гэж асуусан.
  • Манай Аав гэж хэлсэн.
  • Аавыг чинь хэн гэдэг юм бэ? гэж хэлсэн.
  • Есүс гэсэн.

steel framed buildings

25000 Ерөөл……

Улаанбаатарын Баярын Цуглаан 12 сард

Од кино театрт

(хуучнаар)

Ням гарагт 11, 13 н цагаас явагдах болно.

Магтаал ба Баяр хөөрийн жил. Таны амьдрал Магтаал болон Баяр хөөрөөр дүүрэн байг. Их Эзэн таныг улам ихээр ивээх болтугай! Христийн Нөхөрлөл Чуулган 2007

Hit Counter